Povinné zmluvné poistenie

Zákonné poistenie vozidiel - sankcie

31.10.2010 17:31

Pri nedodržaní povinnosti uzavrieť poistenie motorových vozidiel hrozia zo zákona sankcie od 5.000, - až do výšky 40.000, - Sk, doteraz to bolo nanajvýš dvadsať tisíc korún. Vyplýva to z novely zákona č.168/1999, ktorá 1. júna 2008 nadobudla účinnosť. Ďalšou zmenou je aj to, že sa poistenie vozidiel, uzavreté po 1.6.2008, dokladá už len zelenou kartou, na ktorej nesmie chýbať podpis poistníka (inak je poistenie neplatné a hrozia sankcie).

Ďalším výrazným postihom pre neplatiča poistenie vozidiel je zavedenie príspevku za dobu, po ktorú bolo vozidlo prevádzkované v rozpore so zákonom. Jedná sa o tzv sankčné poistné. Príspevok bude stanovený podľa počtu dní, počas ktorých bolo vozidlo prevádzkované bez poistenia vozidiel. Sadzbu príspevku stanovuje zákon podľa kategórie vozidla od 20, - Sk do 300, - Sk za deň.

V prípade poistnej udalosti bude ešte po nepoistené škodcami vymáhaná Českú kancelárii poisťovateľov suma, ktorú vyplatí poškodenému z garančného fondu CKP.

Online výpočet zákonného poistenia vozidla pre konkrétne osoby a vozidlá zistíte jednoducho po zadaní do kalkulačky poistenia vozidiel.
 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.