Povinné zmluvné poistenie

Archív článkov

Cena povinného ručenia

31.10.2010 17:32
Cena povinného ručenia je väčšinou závislá na týchto kritériách: druh vozidla (osobné vozidlo, motocykel, nákladné vozidlo, pracovný stroj, prívesný vozík, apod) objem motora priebeh predchádzajúceho poistenie (pre stanovenie zľavy - bonusu alebo prirážky - malusu) účel, ku ktorému je vozidlo...
>>

Zákonné poistenie vozidiel

31.10.2010 17:32
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel - zákonné poistenie vozidiel musia mať každé vozidlo, ktorému bola pridelená registračná značka alebo technický preukaz alebo je používané na verejných komunikáciách. Je upravené zákonom č 168/1999 Sb. Uzavrieť zákonné poistenie...
>>

Zákonné poistenie vozidiel - sankcie

31.10.2010 17:31
Pri nedodržaní povinnosti uzavrieť poistenie motorových vozidiel hrozia zo zákona sankcie od 5.000, - až do výšky 40.000, - Sk, doteraz to bolo nanajvýš dvadsať tisíc korún. Vyplýva to z novely zákona č.168/1999, ktorá 1. júna 2008 nadobudla účinnosť. Ďalšou zmenou je aj to, že sa poistenie...
>>

Poistenie motorových vozidiel

31.10.2010 17:30
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, inak tiež poistenie motorových vozidiel, či povinné ručenie, je upravené v zákone. Je presne dané pre koho je poistenie motorových vozidiel povinné, aké sú náležitosti poistenia aj poistné zmluvy. Poistenie motorových vozidiel vzniká na...
>>

Informácie pre návštevníkov

31.10.2010 17:13
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.
>>

Webová prezentácia bola spustená

31.10.2010 17:12
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...
>>

Záznamy: 1 - 6 zo 6

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.