Povinné zmluvné poistenie

Poistenie vozidiel 

Zákonné poistenie vozidiel musia mať každé vozidlo, ktorému bola pridelená registračná značka alebo technický preukaz alebo je používané na verejných komunikáciách. Je upravené zákonom č 168/1999 Sb

Uzavrieť zákonné poistenie vozidiel je povinný vlastník alebo spoluvlastník tuzemského vozidla alebo vodič cudzozemského vozidla, pokiaľ to zákon inak. Tým nie je dotknuté právo uzavrieť poistnú zmluvu osobou, ktorá je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla alebo vodiča cudzozemského vozidla.
Kalkulačka poistenie vozidiel

V zákone je upravené poistenie vozidiel, ale ceny si určujú jednotlivé poisťovne sami. Výpočet ceny poistenia vozidla závisí na mnohých faktoroch. Základné rozdelenie je na osobné vozidlá, nákladné vozidlá, motocykle atď U väčšiny poisťovní sa riadi výpočet ceny poistenia auta, ale aj motorky a nákladného auta hlavne podľa obsahu, objemu motora, u niektorých poisťovní je to podľa výkonu, podľa kW.

Cena poistenia áut sa neriadia podľa ŠPZ, ale u mnohých poisťovní rozhoduje bydlisko poistníka aj jeho vek, rozhoduje aj vek vozidla.

Ako teda zistiť najlacnejšie poistenie vozidiel. Nie je to ľahké, jednotlivé cenníky poistenie vozidiel nemožno jednoducho porovnať. Pre zistenie najlacnejšieho poistenia vozidiel slúžia naše kalkulačka poistenie vozidiel.


Najlacnejšie poistenie vozidiel

Po zadaní základných údajov o Vašom vozidle a poistníkovi (ten, kto uzatvára poistku na auto a platí poistné) do kalkulačky poistenia vozidiel sa vám zobrazí prehľadná ponuka od jednotlivých poisťovní, zoradené od najlacnejšieho poistenia vozidiel.

Štítky

  1. Poistenie

Novinky

Informácie pre návštevníkov

31.10.2010 17:13
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.
>>

Webová prezentácia bola spustená

31.10.2010 17:12
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.